Brandveiligheid bedrijven

Pittoors zorgt voor de Beste Security Oplossingen voor Onze Klanten

Brandveiligheid Bedrijven

Pittoors Systems | Brandbeveiliging - brandveiligheid

Als werkgever bent U verplicht om in brandveiligheid voor bedrijven te investeren. Allereerst is het plaatsen van pictogrammen verplicht. Daarnaast moet U de werkplek ook voorzien van een evacuatieplan. Deze zaken zijn allemaal van belang mocht er brand uitbreken.

Brandveiligheid voor bedrijven doe t U middels het plaatsen van rookmelders en een automatisch systeem zodat bij een eventuele brand iedereen snel op de hoogte gebracht kan worden. Rookmelders zijn ondertussen verplicht in woningen om conform te zijn en hebben hun doeltreffendheid al bewezen wanneer het op levens redden aankomt.

Brandpreventie start al met kleine voorzorgen zoals het voorzien van bijvoorbeeld branddeuren en brandwerende kasten. Branddeuren geven een bepaalde weerstand wanneer er brand uitbreekt en zijn dus perfect in staat om een brand een tijd lang tegen te houden. In grotere gebouwen houdt U op deze manier een redelijk veilige vluchtweg een tijdje open voor zowel hulpverleners als mogelijke potentiële slachtoffers. Vandaag kiest U dergelijke deuren uit heel wat stijlen en afwerkingen en door hun onderwerping aan veiligheidseisen dienen ze voorzien te zijn van een keuringslabel.

Heeft U hulp of advies nodig omtrent brandveiligheid voor bedrijven? Neem dan zeker contact op met ons, dan bekijken we hoe we jouw bedrijf kunnen voorzien van de nodige apparatuur en systemen.