Beveiligingscamera IP

Pittoors zorgt voor de Beste Security Oplossingen voor Onze Klanten

Beveiligingscamera ip

Pittoors Systems | beveiligingscamera ip

Een beveiligingscamera dat met de IP methode werkt, stuurt de beelden door via internet vanaf een vast internetadres. Zo kan U vanop eender welke locatie live volgen wat er gaande is in of rondom het huis of bedrijf. De enige vereiste hiervoor is een internetverbinding op de plaats waar de camera geplaatst is en op de locatie waar U deze beelden wenst te bekijken.

De beveiligingscamera IP kan de beelden op twee manieren versturen. Enerzijds via een ethernet-kabel die rechtstreeks aangesloten is op de router, anderzijds kan het verstuurt worden via een draadloze wifi-verbinding met de router. Draadloze camera beveiliging via internet kan snel aangesloten worden.

Het voordeel is dat deze beelden constant bekeken kunnen worden op eender welk apparaat zolang er een goede internetverbinding is. U kan deze bewakingsbeelden ook opslaan, zo kunnen de beelden in geval van inbraak of schade nog gebruikt worden om potentiële daders te identificeren. De beelden kunnen ook naar een recorder verzonden worden, de resolutie hiervan kan U vaak zelf selecteren.